گفت وگو با الیار مسلمی(بازیگری دانشگاه تهران)

سلام بچه ها امیدوارم که عالی باشین. من الیار مسلمی هستم، دانشجوی رشته بازیگری کارگردانی دانشگاه تهران ورودی ۱۴۰۱ و آزمون عملی ۱۰۰، ت...

ادامه مطلب