آموزشگاه کنکور هنریون

آموزشگاه هنریون از سال ۱۳۹۸ در زمینه برگزاری ورکشاپ ها و دوره‌های هنری به ویژه در رابطه با آزمون تئوری، عملی و مشاوره کنکور هنر فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون نتایج درخشانی هم در کنکور و هم در ازمون های عملی داشته است.

ساعت پاسخگویی: 10 الی 20